De website www.canifeli.nl is eigendom van Happie Hond Hondenuitlaatservice / Canifeli. Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te kopiëren, op te slaan of openbaar te maken, anders dan voor persoonlijk, niet-commerciëel gebruik, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Happie Hond Hondenuitlaatservice / Canifeli. De afbeeldingen, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Aan deze website is veel aandacht besteed. De informatie op deze website wordt regelmatig gecontroleerd. Toch kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt,  hetzij door de invoer van gegevens, hetzij door technische oorzaken. Hiervoor kan Happie Hond Hondenuitlaatservice / Canifeli, als eigenaar van de website Canifeli niet aansprakelijk worden gesteld. Wij zullen eventuele onvolkomenheden na constatering zo spoedig mogelijk herstellen, zonder enige aansprakelijkheid te accepteren.

Canifeli behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigingen op deze website, waaronder ook wordt verstaan in de algemene voorwaarden, door te voeren.